من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

و این ثانیه هاست که عشق مرا وسعت داد با ترنم یک لبخند و با طنین یک صدا در امواج متلاطم دریا . در کشاکش عشق ونفرت و در زلالیت سکوت و تاریکی شب این عشق بود که ستاره بخت مرا شناخت و به ندای درونیم لبخند زد و فریاد بودن را سرود .
اینکه برای بودن باید رفت
برای عشق باید سرود
برای لبخند باید معنی دیدن را فهمید
برای نگاه باید عاشق بود
برای خواستن باید فریاد کشید فریاد بودن
و...
گاهی بخاطر حرمت عشق
باید سکوت کرد.
 

نوشته شده در یکشنبه 5 شهریور 1385ساعت 12:43 ب.ظ توسط سپهر| 12 نظر|

Design By : Mihantheme