من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

مرا تو بی سببی نیستی.

به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل؟

ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب

از دریچه ی تاریک؟

کلام از نگاه تو شکل می بندد

خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی!

پس پشت مردمکان ات

فریاد کدام زندانی ست

که آزادی را

به لبان بر آماسیده گل سرخی پرتاب می کند؟

ورنه این ستاره بازی

حاشا

چیزی بدهکار آفتاب نیست.

نگاه از صدای تو ایمن می شود.

چه مو منانه نام مرا آواز می کنی!

و دل ات

کبوتر آشتی ست

در خون تپیده

به بام تلخ.

با این همه

چه بالا

چه بلند

پرواز می کنی!

                                                             آ.بامداد فروردین ۱۳۵۱

نوشته شده در جمعه 8 بهمن 1389ساعت 08:06 ب.ظ توسط سپهر| 2 نظر|

Design By : Mihantheme