من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

so Lonly

دیروز کسی به من گفت     Well someone told me yesterday

که وقتی عشقت را ترک می کنی    That  when you throw your love away

می خواهی تظاهر کنی که برایت مهم نیست   you act As if you don t care

گویی که می خواهی به جایی بروی      You look as if you are going  somewhere

اما نمی توانم خودم را متقاعد کنم      But i just can t convince myself

نمی توانم با کسی دیگر زندگی کنم                      I couldn t live with no one else

تنها کاری که می توانم انجام دهم   And i can only play that part

این است که بشینم و از دل مجروهم پرستاری کنم And sit and nurse my  broken heart

خیلی تنها ، خیلی تنها ، خیلی تنها     so lonely ، so lonely ، So lonely

دیگر کسی بر در خانه ام نمی کوبد          Now no one s knocked upon my door

هزار سال است، شاید هم بیشتر    For a thousand years or more

آماده ام، اما جایی برای رفتن ندارم    All made up and nowhere to go

به نمایش تک نفره ام خوش آمدی    Welcome to this one man show

جایی بنشین ، همیشه خالی است     Just take to seat they re always free

نه شگفتی ای، نه رمز و رازی     No surprise no mystery

در این تماشاخانه ای که روح من است        In this theatre that i call my soul

همیشه خودم بازیگر اصلی ام     I always play the starring role

تنهایم ،خیلی تنها     Lonely i m so lonely

دلم گرفته       I feel so alone

حقیر شده ام         I feel low

احساس می کنم      I feel so

خیلی حقیر شده ام      Feel so low

خیلی تنهایم       I feel so lonely

خیلی تنها ، تنهای تنها       I feel so lonely lonely lone

آره خیلی، دلم گرفته         I feel so alone yeah

خیلی تنهایم       So lonely

*****

سالهاست

گٍردِ رؤیاهای سرخ باغچه‌ی خویش پر می زنم وُ

هنوز غربت تلخ همیشه را،

مزه می کنم

من خسته ام

و هیچ حاجتی به تأیید هیچ پروانه ای نیست

کافی ست دگمه‌ی پیراهنِ پریروزم را باز کنی

تا پاره پاره هایِ عریانِ عمرِ هزار پروانه را،

به سوگ بنشینی.

من خیسِ خستگی ام

بیا شانه هایت را

بالش خیلِ خستگی هایم کن

شاید شبی

زخمهایم را زمین بگذارم

 

 
شب‌هایی را که خواب نمی‌بینم دوست دارم،

روزهایی که تورا.

خواب که نمی‌بینم انگار مرده‌ام

و تورا.

تورا در شبی خواهم دید

که خواب نمی‌بینم.


 

 

 

نوشته شده در شنبه 6 خرداد 1385ساعت 10:23 ب.ظ توسط سپهر| 2 نظر|

Design By : Mihantheme