من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

رفتم                                                                           ,مراببخش و مگو او وفا نداشت

راهی به جز گریز برایم نمانده بود                                            

این عشق آتشین پر درد بی امید                 

در وادی گناه و جنونم کشانده بود     

رفتم که داغ بوسه ی پر حسرت تو را                                                                          

با اشک های دیده زلب شستشو دهم                                              

رفتم که ناتمام بمانم در این سرود                       

رفتم که با نگفته به خود آبرو دهم                       

ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز                                                                         

 دیگر سراغ شعله آتش ز من مگیر                                                

 میخواستم که شعله شوم سرکشی کنم                               

مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر

فروغ                                                             

نوشته شده در پنج‌شنبه 31 فروردین 1385ساعت 12:16 ب.ظ توسط سپهر| 1 نظر|

Design By : Mihantheme