من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

لحظه ی دیدار نزدیک است.

باز من دیوانه ام    مستم

باز می لرزد دلم   دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم.

های!نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ!
های!نپریشی صفای زلفکم را دست!
و آبرویم را نریزی دل!

لحظه ی دیدار نزدیک است.

مهدی اخوان ثالث

نوشته شده در جمعه 31 شهریور 1385ساعت 09:24 ب.ظ توسط سپهر| 10 نظر|

Design By : Mihantheme