من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

 

دختران ِ دشت
دختران ِ انتظار
دختران ِ امید ِ تنگ
                        در دشت ِ بی‌کران
و آرزوهای بی‌کران
                        در خُلق‌های تنگ
دختران ِ خیال ِ آلاچیق ِ نو
                                در آلاچیق‌هایی که صد سال


از زره ِ جامه‌تان اگر بشکوفید
باد ِ دیوانه
یال ِ بلند ِ اسب ِ تمنا را
آشفته کرد خواهد...


 
دختران ِ رود ِ گِل‌آلود
دختران ِ هزار ستون ِ شعله به تاق ِ بلند ِ دود
دختران ِ عشق‌های دور
                              روز ِ سکوت و کار
                                                    شب‌های خسته‌گی
دختران ِ روز
               بی‌خسته‌گی دویدن
                                          شب
                                                سرشکسته‌گی


در باغ ِ راز و خلوت ِ مرد ِ کدام عشق
در رقص ِ راهبانه‌ی شکرانه‌ی کدام
                                             آتش‌زدای کام
بازوان ِ فواره‌یی ِتان را
                            خواهید برفراشت؟

افسوس
موها، نگاه‌ها
                به‌عبث
عطر ِ لغات ِ شاعر را تاریک می‌کنند

دختران ِ رفت‌وآمد
                      در دشت ِ مه‌زده
دختران ِ شرم
                 شبنم
                         افتاده‌گی
                                     رمه

 

از زخم ِ قلب ِ آبائی
در سینه‌ی کدام ِ شما خون چکیده است؟
پستان ِتان، کدام ِ شما
گُل داده در بهار ِ بلوغ‌اش؟
لب‌های‌تان کدام ِ شما
لب‌های‌تان کدام
                     بگویید
در کام ِ او شکفته، نهان، عطر ِ بوسه‌یی؟


شب‌های تار ِ نم‌نم ِ باران ــ که نیست کار
اکنون کدام‌یک ز شما
بیدار می‌مانید
در بستر ِ خشونت ِ نومیدی
در بستر ِ فشرده‌ی دل‌تنگی
در بستر ِ تفکر ِ پُردرد ِ راز ِتان
تا یاد ِ آن ــ که خشم و جسارت بود 
                                                 بدرخشاند
تا دیرگاه، شعله‌ی آتش را
در چشم ِ باز ِتان؟

بین ِ شما کدام
                    ــ بگویید
بین ِ شما کدام
صیقل می‌دهید
 سلاح ِ آبائی را
برای
       روز 
           انتقام؟

احمد شاملو

 

نوشته شده در یکشنبه 29 مرداد 1385ساعت 11:07 ب.ظ توسط سپهر| 7 نظر|

Design By : Mihantheme