من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

زندگی خالی است ... پر کنید آن را

زندگی یک مشکل است ... با آن روبرو شوید

زندگی یک معادله است ... موازنه کنید

زندگی یک معما است ... آن را حل کنید

زندگی یک تجربه است ... مرور کنید

زندگی یک مبارزه است ... قبول کنید

زندگی یک کشتی است ... با آن دریانوردی کنید

زندگی یک سوال است ... جواب بدهید

زندگی یک موفقیت است ... لذت ببرید

زندگی یک بازی است ... برنده و پیروز شوید

زندگی یک هدیه است ... آن را دریافت کنید

زندگی دعا است ... آن را به طور یکنواخت بخوانید

زندگی درد است ... آن را تحمل کنید

و زندگی من تو هستی...

نوشته شده در شنبه 28 مرداد 1385ساعت 09:00 ق.ظ توسط سپهر| 7 نظر|

Design By : Mihantheme