من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

 

با من رازی بود

که به کو گفتم

با من رازی بود

که به چا گفتم

تو راهِ دراز

به اسبِ سیا گفتم

بی کس و تنها

به سنگای را گفتم

با راز کهنه

از را رسیدم

حرفی نروندم

حرفی نروندی

اشکی فشوندم

اشکی فشوندی

لبامو بستم

از چشام خوندی

احمد شاملو

نوشته شده در دوشنبه 23 مرداد 1385ساعت 11:19 ق.ظ توسط سپهر| 9 نظر|

Design By : Mihantheme