من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

خلوت آرام دریا

رقص ماه در آب

و سرودی هراس انگیز

لیک باران

بر لب دریا بوسه ها دارد

من با امیدی ژرف

زیر مهتاب

صبح گاهان را چشم انتظارم

چشم در راه امواجی خروشان

ناگهان امواج

چون رقص باد باران

می دهد آواز

از شکوه جلوه ی فردا

وز هیا هوی عاشقان

در پناه باد باران

مرغ باران می کشد فریاد

 می دهد آواز

                                              سعید حسینی شاد  (پدر عزیزم)

                                                          ۱۳۸۵/۲/۸

نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1385ساعت 10:42 ب.ظ توسط سپهر| 8 نظر|

Design By : Mihantheme