من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

 آهای عاشقان اینک که پا به این راه دشوار گذاشته اید

 با صداقت عشق را ابراز کنید ، تنها عاشق یک دل باشید

 تنها به یک نفر دل ببندید ، و با یکرنگی و یکدلی زندگی کنید

آهای عاشقان به عشق خود وفادار باشید ، تا پایان راه با عشق باشید

 و از ته دل عشق را دوست داشته باشید

آهای عاشقان از تمام وجود عاشق شوید ، و با اراده و اطمینان پا به این راه بگذارید

رسم عاشقی دروغ و خیانت نیست ، رسم عاشقی صداقت است پس سرلوحه و الگوی

 خود را صداقت قرار دهید

آهای عاشقان نه لازم است مجنون باشید و نه فرهاد ، تنها خودتان باشید

  همین و بس.......

آهای عاشقان ، ساده نباشید ، عشق را از ته دل بخواهید

 و انتظار عشق را حتی تا پای مرگ بکشید

آهای عاشقان عشق را برای قلبش بخواهید نه برای هوس

نوشته شده در چهارشنبه 31 خرداد 1385ساعت 11:15 ب.ظ توسط سپهر| 6 نظر|

Design By : Mihantheme