من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

از دیار پرسیدن عشق چیست؟

                                           گفت : خشکیدن

از اسمان پرسیدن عشق چیست؟

                                         گفت : باریدن

از گل پرسیدن عشق چیست؟

                                       گفت : پرپرشدن

از زمین پرسیدن عشق چیست؟

                                    گفت : لرزیدن

از انسان پرسیدن عشق چیست؟

                                  ناگهان ندایی از درونش بر خاست وگفت : جدایی

نوشته شده در یکشنبه 28 خرداد 1385ساعت 09:51 ق.ظ توسط سپهر| 2 نظر|

Design By : Mihantheme