من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

اگر می دانستی

در انتظار و خواستن تو

چه کشیده ام

آیا این عشق است؟

چه طور به من بگو چه طور خواهم فهمید؟

آیا قلبم وادارم خواهد کرد که باور کنم این عشق است؟

یا که می توانم به احساسی که دارم اطمینان کنم؟

اگر می توانستی فکرم را بخوانی

می فهمیدی چه قدر سعی کرده ام

اما هنوز نمی توانم تصمیم بگیرم

اگر می دانستی

در انتظار و خواستن تو

چه کشیده ام

آیا این عشق است؟

به من بگو آیا این عشق است؟

آیا تو می دانی که این واقعیت دارد؟

میدانی که عشق واقعی تا آخر عمر می ماند؟

آیا مثل ستاره های آسمان می درخشد؟

و می دانی که اگر بتوانی فقط برای یک لحظه عاشق شوی...

آن لحظه ابدی خواهد شد

چرا چرا این قدر نامطمئنم

آیا این عشق است که در خانه مرا می زند؟

یا صدای طپش قلب من است؟

اگر می توانستی فکرم را بخوانی

تو می دانی که نمی توانم

آن چه را که در درونم احساس می کنم پنهان کنم 

اگر می دانستی

در انتظار و خواستن تو

چه کشیده ام

آیا این عشق است؟

به من بگو آیا این عشق است؟

به من بگو آیا این عشق است؟

        you        

نوشته شده در چهارشنبه 24 خرداد 1385ساعت 11:03 ق.ظ توسط سپهر| 8 نظر|

Design By : Mihantheme