من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

 
 دلم برای کسی تنگ است که ‍‍؛
 
آفتاب ِ صداقت را به میهمانی ِ گلهای باغ می آورد وگیسوان بلندش را به
 
بادها میداد ودستهای سپیدش رابه آب  می بخشید ...
 
 دلم برای کسی تنگ است که ؛
 
 
همچو کودک ِ معصومی دلش برای دلم می سوخت و مهربانی را نثارمن
 
میکــــرد ...
 
 دلم برای کسی تنگ است که ؛
 
تا شمال ترین ِشمال ودر جنوب ترین جنوب ، همیشه .. در همه جا ... با
 
من بود .....
 
کسی که   بود با من و  بی من ماند ...
 
کسی که ....   آه  ...
کسی که مرا تنها گذاشت رفت...
ولی من هنوز فریاد میزنم بی تو هرگز...
نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد 1385ساعت 09:17 ب.ظ توسط سپهر| 7 نظر|

Design By : Mihantheme