من و تو

!ما ماهی های اوزون برون. محکوم به ماهی تابه ی واقعیتیم

 

انقدردوست دارم , بشنوی خندت میگیره         تو نگاه میکنیو دلم تو چشات میمیره

انقدردوست دارم , دیوونه بازی میکنم           کلکم شاکی نشو من تورو راضی میکنم

قیمت چشای تو قلب منه , اندازه نیست          واسه دوست دشتن تو نیازی به اجازه نیست

انقدردوست دارم , حوصله تورو سر میبرم      یه روز نیای بگی دوست ندارم

ساعت دیدن تو , صدای من در نمیاد             اره تقصیر منه دوست دارم خیلی زیاد

انقدردوست دارم , شماره ها خسته می شن       تا نهایت میرنو , با چشات بسته میشن

 

بهش نگید که من چه قدر دوستش
دارمبهش نگید که من چه قدردوستش دارم

برای بردن دلش؛کوه راروشونه ام میذارم

بهش نگیددیوونه ی چشمهاش شدم

مست همه شیطونیهاش،عاشق خنده هاش شدم

اگه بفهمه عاشقم؛میره وپیداش نمیشه

کی میدونه؛ عاقبت این دل زارم چی میشه؟

اگه بفهمه عاشقم،قلبش را پنهون میکنه
 پیش چشمهای عاشقم؛ رقیب را مهمون میکنه
****
بهش بگو
برای یک بار هم شده ، چشماتو رو هم میذاری؟
پیش خودت فکر بکنی ، چقدر اونو دوسش داری؟
 
برای یک بار هم شده ، خوبیهاشو حدس میزنی؟
پیش خودت فکر بکنی ، دلش رو هرگز نشکنی؟
 
برای یـک بـار هم شده ، اشکـا شـو یـادت مـیاری؟
پِیــش خودت فــکر بکـنی ،  هر گز اونا رونـبـیـنـی؟
 
برای یک بار هم شـده ، دسـتاشو خــاطــر مــیا ری؟
پـیـش خودت فکــر بـکنی ، نوازشـها از اون دیــدی؟
 
بــرای یــک بـار هـم شــده، وجودشــو بـــاور داری؟
پــیش خـودت فـکر بکـنی، بـدون اون چــی کم داری؟
 
 (( بــرای یـک بارهـم شـده، ((بهش بگو دوسش داری
پیش خودت هـی فکر نکن، این بار زمان رو کم داری

 
نوشته شده در جمعه 15 اردیبهشت 1385ساعت 08:58 ق.ظ توسط سپهر| 5 نظر|

Design By : Mihantheme